آرشیو : بایگانی حمل, ۱۴۰۰

مذاهب اسلامی و اعتقاد به مهدویت

مذاهب اسلامی و اعتقاد به مهدویت

۱۴ حمل ۱۴۰۰

در چهارمین گفتمان مهدویت و مذاهب اسلای مطرح شد: تفاوت میان منجی گرایی و مهدویت، انتظار و شرایط آن، انديشه‌ی سياسي اسلام و حكومت مهدوي ...

قالب خبری

قالب رایگان وردپرس